Woordenlijst

Search: (clear)
 • Abstract
  Kunst die niet de werkelijkheid op een herkenbare manier afbeeldt.
 • Abstracte
  Kunst die niet de werkelijkheid op een herkenbare manier afbeeldt.
 • Amazones
  Naam die de Grieken gaven aan een mythisch volk van vrouwelijke strijders.
 • Ambachtelijke
  Op de originele of traditionele manier gemaakt.
 • Anarchistisch
  Streven naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zonder macht of autoriteit leven.
 • Architectuur
  De kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort.
 • Assemblage
  Geheel dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen.
 • Ave Maria, gratia plena
  Latijn: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade’.
 • Basalt
  Vulkanisch gesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava.
 • Beeldend kunstenaar
  Kunstenaar die een kunstwerk maakt waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat.
 • Beeldende kunsten
  Kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat.
 • Beeldhouwen
  Bewerken van steen of hout met een hamer of een beitel om er beeld van te maken.
 • Beton
  Kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouwmateriaal wordt gebruikt.
 • Brons
  Roodachtige tot gelige metaalachtige legering van koper en tin.
 • Condition Humaine
  Frans: ‘Het lot van het mensdom’.
 • Contouren
  Buitenste lijn of omtrek van een beeld of afbeelding. Als de zon op je lichaam schijnt is de schaduw het zelfde als de contouren van je lichaam.
 • Cortenstaal
  Bruine roestkleurige metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd.
 • De Stijl
  Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl
 • Draagkracht
  Gewicht dat gedragen kan worden. Dit kan zijn in gewicht maar bijvoorbeeld ook hoe veel taken of verantwoordelijkheid iemand op zich kan nemen.
 • Etsen
  Behandeling met een – meestal vloeibaar – middel van een oppervlak dat daarmee reageert en bijvoorbeeld gaat glimmen.
 • Expressieve
  Waar gevoelens duidelijk uit blijken.
 • Expressionistisch
  Het trachten van de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid.
 • Feministische
  Verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven.
 • Figuratie
  Vorming.
 • Figuratief
  Soort kunstwerken waarin herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld.
 • Figuratieve
  Soort kunstwerken waarin herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld.
 • Gefrustreerd
  Emotionele toestand van iemand die belemmerd wordt zijn verwachtingen, behoeften of doel te verwezenlijken.
 • Geometrie
  Ander woord voor meetkunde.
 • Gepigmenteerd beton
  Dun aangebracht beton
 • Gipsmodellen
  Model van bijvoorbeeld een kunstwerk dat nog gemaakt moet worden.
 • Grafische vormgeving
  Visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen.
 • Hardsteen
  Kalksteen met een meer of minder uitgesproken blauwgrijze kleur.
 • Heilsprediker
  Christelijk persoon die Gods woord verkondigt.
 • Iconografie
  Tak van de kunstgeschiedenis die het bestuderen en beschrijven van onderwerpen in de beeldende kunst inhoudt.
 • IJzer
  Grijs en ruw metaal
 • Installatie
  Ruimtelijk kunstwerk bestaande uit afzonderlijke elementen, door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie.
 • Kalksteen
  Gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. 
 • Kapitaal
  Geldwaarde van alle goederen in de maatschappij.
 • Kazerne
  Verblijfsgebouw voor soldaten en hun uitrusting.
 • Keramiek
  Materiaal dat wordt gevormd door verhitting (in bijvoorbeeld een oven) en soms ook druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Eén ervan is een niet-metaal en de ander mag zowel van metaal of van niet-metaal zijn.
 • Klei
  Slecht waterdoorlatend maar gemakkelijk bewerkbaar gesteente.
 • Koper
  Rood-gele metaalsoort.
 • Krakers
  Personen die zonder toestemming van de eigenaar gebruik nemen van bijvoorbeeld ongebruikt terrein, een gebouw of een ruimte daarvan.
 • Kunstenaarscollectief
  Samenwerkingsverband tussen verschillende kunstenaars.
 • Kunststof
  Chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden gemaakt zoals plastic.
 • Lezingen
  Kennisneming van een bestaande tekst. Het is een activiteit, die luidop of in stilte kan gebeuren
 • Mathematische
  Wiskundig.
 • Modelleren
  Tot stand brengen van een drie dimensionaal beeld door het vervormen van een eenvoudig bewerkbaar materiaal zoals klei of was.
 • Monument
  Gedenkteken, opgericht ter herinnering aan een historische persoon of gebeurtenis. Komt voor in verschillende vormen, maar veelal als zuil, naald, boog, stand- of borstbeeld, tombe, epitaaf e.d..
 • Niet-figuratief
  Soort kunstwerken waarin niet-herkenbare (abstracte) onderwerpen zijn afgebeeld.
 • Organische
  Organische architectuur is een stroming in de architectuur die rond 1900 opkwam. De stroming komt voort uit een zoektocht naar nieuwe ‘stijl’ die moest passen bij de eigen tijd, zonder dat werd teruggegrepen op stijlkenmerken uit het verleden. Daarnaast probeert organische architectuur een oplossing te bieden voor de sterke industrialisering en het gebruik van nieuwe materialen. Tegenwoordig is er vanuit de organische architectuur dan ook veel aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.
 • Ornament
  Compositie of versieringselement dat tot doel heeft een voorwerp of gebouwen of delen daarvan te versieren of op te luisteren.
 • Penibele
  Benarde of benauwde situatie.
 • Polyester
  Plasticachtig materiaal waar ook frisdrankflessen worden gemaakt.
 • PUR-schuim
  Licht schuimachtig materiaal
 • Relief
  Driedimensionale beeldhouwkundige afbeelding in steen, hout, keramiek of metaal(bijvoorbeeld brons) bedoeld, die niet helemaal vrijstaand is. 
 • Roestplatina
  Redelijk buigzame en kneedbare metaalsoort
 • Schaal van 5:1
  5 cm moet in werkelijkheid 1 cm zijn. De afbeelding is dus 5 maal zo groot als normaal.
 • Sculpturen
  Ruimtelijk beeldhouwwerk dat vormgegeven is door materiaal te verwijderen in tegenstelling tot een plastiek, dat een ruimtelijk kunstwerk is dat is gemodelleerd door toevoeging uit een beweeglijke, plastische massa als klei of was, of ook gegoten.
 • Silhouet
  Visueel beeld van een ondoorzichtig object (persoon, voorwerp, gebouw, vogel, enz.), dat een goed contrast heeft met de achtergrond, en daardoor een duidelijke vorm, maar egaal van kleur is (in het algemeen zwart of grijs), doordat er weinig licht opvalt dat gereflecteerd zou kunnen worden, in verhouding tot de helderheid van het achtergrondlicht.
 • Socialistisch
  Maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven.
 • Sponsoren
  Mensen of bedrijven die financieel of materieel steunen.
 • Spontaan
  Uit een opwelling voortkomend/ zomaar uit het niets.
 • Staal
  Metaal dat bestaat uit ijzer en koolstof.
 • Steenhouwer
  Handwerksman die natuursteen met hamer en beitel bewerkt in een steenhouwerij of werkzaam is in restauratiewerkzaamheden van natuursteen.
 • Symmetrisch
  Object als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn.
 • Traditie
  Gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven.
 • Workshop
  Activiteit van een dag of meerdere dagen waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp van de workshop.
Beelden in de stad