Contact

Contact

Stichting Schoolbuurtwerk

Wat is Schoolbuurtwerk

School/buurtprojecten zijn samenwerkingsprojecten tussen buurthuizen en basisscholen

Het algemene doel van alle projecten is om de buurt bij de school te betrekken. Dit om de betrokkenheid van kinderen bij de buurt te vergroten, en de school bij de buurt. De manier van werken binnen het schoolbuurtwerk is daarom anders dan op school. De onderwijsmethode die gehanteerd wordt heet ontwikkelingsgericht leren.

Via de projecten leren de kinderen de mensen, beroepen, en organisaties kennen. Daarnaast leren ze kijken naar hun omgeving. Doordat kinderen met verschillende groepen in de buurt in aanraking komen raken ze vertrouwd met hun buurt.

Bovendien maken de leerkrachten de kinderen in een andere leersituatie mee wat van belang is voor de kijk op de leerlingen.

Contact